Mag Conner Rousseau kinderen hebben met een man?

Door Joris Vaesen op 28 mei 2024
Tom Van Grieken in Het conclaaf op VTM.
Tom Van Grieken in Het conclaaf op VTM.

Die vraag stelde Eric Goens in Het Conclaaf aan Tom Van Grieken, voorzitter van Vlaams Belang. Zoals het een echte politicus betaamt, antwoordde Van Grieken niet met een eenvoudig ja of nee, maar beargumenteerde hij waarom hij dat ‘niet ideaal’ vindt.

Hij begon zijn uitleg meteen met een belangrijk punt: ‘Ik denk dat holebi-ouders vaak goede ouders zijn, omdat ze bewuster hebben nagedacht over het ouderschap.’ Ongeplande zwangerschappen zal je er inderdaad niet aantreffen. Hij vervolgt: ‘Maar de fundamentele vraag die voorligt, is: Heb je recht op kinderen of heb je recht op een moeder en een vader? … Holebi-ouders kunnen kinderen adopteren. Ik vind dat niet ideaal.’

Meteen stel ik me de vraag of elk kind recht heeft op een vader en moeder, of heeft elk kind het recht op liefhebbende ouders. Het koppelen van de vraag of elk kind recht heeft op een moeder en vader aan het recht op kinderen voor holebi’s is overigens een voorbeeld van cherry picking.

# Cherry picking

Cherry picking is een selectieve benadering waarbij alleen de gegevens of bewijzen worden gekozen die een bepaald standpunt ondersteunen, terwijl tegenstrijdige informatie wordt genegeerd of weggelaten. Dit kan leiden tot een vertekend beeld van de werkelijkheid en een misleidende argumentatie.

Tom Van Grieken kan gelijk hebben als hij beweert dat de meerderheid van de Vlamingen akkoord is met de stelling dat elk kind recht heeft op een vader en een moeder. Maar ik twijfel eraan of de meerderheid van de Vlamingen akkoord gaat met de consequentie dat holebi’s geen recht meer zouden hebben op het krijgen van kinderen. Door cherry picking, in dit geval het viseren van holebi’s, lijken de stellingen samen te hangen. Echter, deze stellingen zijn niet zo exclusief met elkaar verbonden als de voorzitter van Vlaams Belang doet uitschijnen.

# Een vader en een moeder

Kinderen van holebi’s zijn niet de enige die kunnen opgroeien zonder een vader of moeder. Wat te denken van kinderen van bewust ongehuwde moeders? Of kinderen wiens vader voor de geboorte is verdwenen? Of kinderen van gescheiden ouders waarbij de vader of moeder niet meer in beeld is? Of kinderen die op jonge leeftijd hun moeder of vader verliezen? Hoe kunnen zij zich beroepen op het recht op een vader en moeder?

# Opvoeding

Het is cruciaal dat een kind opgroeit in een liefdevolle en ondersteunende omgeving, omdat dit de basis vormt voor hun emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling. Een dergelijke omgeving is niet uitsluitend voorbehouden aan hetero-ouders. Ook ouders van hetzelfde geslacht kunnen een liefdevol, stabiel en ondersteunend thuis bieden waar kinderen zich volledig kunnen ontplooien. Het zijn niet de seksuele geaardheid of de samenstelling van het gezin die bepalend zijn voor de kwaliteit van de opvoeding, maar wel de liefde, zorg en toewijding die de ouders hun kinderen geven. Zoals Van Grieken zelf zegt: ‘Ik denk dat holebi-ouders vaak goede ouders zijn.’

# Conclusie

Van Grieken stelt dat hoewel holebi-ouders vaak bewust en goed voorbereid zijn op het ouderschap, hij het niet ideaal vindt dat zij kinderen krijgen of adopteren. Hij koppelt dit aan de fundamentele vraag of men recht heeft op kinderen, of het recht op een moeder en vader. Door die vragen exclusief te koppelen, doet hij aan cherry picking. Bovendien zijn er heel wat situaties waarin kinderen opgroeien zonder één van hun biologische ouders. Dit ondermijnt het argument dat een traditionele gezinssamenstelling essentieel is voor een goede opvoeding. Holebi-ouders zijn even capabel als hetero-ouders om een stabiele en liefdevolle thuis te bieden waarin kinderen volledig kunnen groeien en zich ontwikkelen.